Ar-Ge

İNOVATİF PROJELERİN YERLİ ÜRETİMİ

Kodar, kurulduğu yıldan bugüne kadar son teknolojiyi takip eden ve yenilikçi ürünler üretebilmek için yerli Ar-Ge’yi birinci önceliğine alan bir bakış açısı geliştirmiştir. Ürünlerinden sadece kendisinin sorumlu olduğunun bilinciyle, yaptığı eylemin kalitesini omuzlanarak ve hedeflenen uygun maliyet ile piyasa öncüsü standartları sayesinde, yenilikçi ve farklı teknolojik atılımlar yapma imkanı bulmuştur.

ar-ge-kodar-01

Kodar teknik ekibi ve çalışanları; yeni şartlara uygun, kurumsal çalışmalar ile web, mobil, elektronik, haberleşme ve yazılım alanlarında projeler geliştirmekte, kullanıcılara yönelik işlevsel ürünler ortaya koymaktadır. Firma içerisinde çeşitli sektörlere ayrılmış, birbiri ile entegre çözümler üretilmesi, normal şartlar altında beklenmeyen katma değerlerin oluşmasına imkan sağlamakta, kurum ve kişiler için yüksek memnuniyet taşıyan teknolojik deneyimlerin oluşmasına sebep olmaktadır.

Müşteri ile ilişkilerin ürünün henüz tasarımı esnasında başladığına inanan ekibimiz, en başından itibaren kullanıcıların değerlendirme ve kullanım alışkanlıklarını analiz ederek, talep ve beklentilere en uygun çözümleri oluşturmaya çalışmaktadır. Bu çözümler; efektif maliyet ve yüksek kalitede malzeme / kaynak / k od ile birleşerek, insan ihtiyaçlarına uygun bir tercih olarak planlanmaktadır. Özel projelerde ise sürecin en başından itibaren karşılıklı bir stratejik ortaklığın başladığı kabul edilerek, Ar-Ge süresince kullanıcı ile karşılıklı koordinasyon ve plana uygunluk firmanın değişmez prensipleridir.

Kodar, %100 yerli üretim oranını tutturarak başarılı Türkiye markalarını oluşturmak, ülkemiz ve milletimiz için faydalı ve katma değeri yüksek projeleri hayata geçirmek istemektedir. Bunun için mevcut faaliyetlerininin Ar-Ge yoğunluğunu arttırarak devam ettirmektedir.